THEME COLOR

MENU POSITION

 • PHD Co., Ltd

  Công ty THNHH MTV CNTT Phúc Hải Đăng
 • slidebg2
  Hệ thống Phần mềm được xây dựng chạy trên mọi thiết bị
 • video_woman_cover3
  Go confidently in the direction of your dreams.
  Live the life you have imagined.
  –Henry David Thoreau

Thế mạnh Sản phẩm Phần mềm

Sản phẩm xây dựng hướng theo người dùng

Dễ sử dụng
Cập nhật liên tục
Mọi thiết bị

Dịch vụ của Chúng tôi

Chúng tôi chuyên xây dựng, tư vấn thiết kế phần mềm đảm bảo các tiêu chí sau

Dịch vụ hỗ trợ 24/24

Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn
hoặc sửa chữa phần mềm 24/24 để đảm bảo hệ thống thông suốt

Xây dựng trên nên tảng web

Toàn bộ hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng web
Có thể sử dụng bằng tất cả các thiết bị như PC, Mobile, Tablet

Cập nhật thường xuyên

Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi thường xuyên theo nhu cầu của quý khách hàng hoặc thay đổi phù hợp chính sách nhà nước mới nhất

Hướng tới người dùng

Hệ thống phần mềm luôn xây dựng hướng đến sự đơn giản trong sử dụng của quý khách hàng

Các sản phẩm chính

Hospital

Hệ thống Quản lý Bệnh viện

Bao quát hết toàn bộ các quy trình của 1 bệnh viện, bao gồm cả hệ thống PACS (chẩn đoán hình ảnh) và LIS (xét nghiệm)

eoffice

Hệ thống Văn phòng điện tử

Bao quát hết toàn bộ các quy trình chính của 1 cơ quan, công ty

University

Hệ thống Quản lý Đào tạo

Có thể áp dụng cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp theo cả Học phần hoặc Tín chỉ

customize

Hệ thống làm riêng theo nhu cầu

Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế hệ thống phần mềm riêng theo nhu cầu quý khách hàng

dự án tiêu biểu